Ultrastar Deluxe
Chikatto Chika Chikattsu

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

From episode 3 of Kaguya-sama: Love is War.

For the most immediate result, try to grab the ending from the episode on the frame that the screen is white.

Download song Txt file (4.01 kB, 150 times downloaded)

Download song Txt file (Performous) (4.01 kB, 150 times downloaded)

Download song Zip archive (86 times downloaded)

Your file will not be uploaded to the server, nor will any data be sent to the server.


Disclaimer: The preview might not be 100% accurate. For the best experience, you should try the song out within the main application.
Lyrics
Yoi, yoi, donda, YO!
Shuchiin gakuen
Shuuchi no jijitsu
Minna akogare no seitokai
Poku poku poku poku poku poku po
Kaichou to Kaguya-san
Ishigami-kun to shoki no Chika
Goruden menba~ to omoimasen ka~?
Shoki no Chika, shoki no Chika, Ra!
reta kuni de ikiru watashi tachi
mo ga honne kakushiteru ke
na mondai mo rabu tantei Chika ga
Kaiketsu suru wa
IQ san demo makase nasai!
Shuki shuki shoki shoki shoki settei
Ukauka shitetara sugu sotsugyou
Chuki chuki doki doki foochun teraa
Itsudatte dare datte koi shitara hiroin
Chikara no kagari kagayaku no da
Chika tto Chika tto Chika Chika
Shuki shuki shoki shoki
Chuki chuki doki doki
Shuki shuki shoki shoki chuki chuki doki doki
Mori e okaeri
File content
#TITLE:Chikatto Chika Chikattsu
#ARTIST:Konomi Kohara
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2019
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Konomi Kohara - Chikatto Chika Chikattsu.mp3
#VIDEO:Konomi Kohara - Chikatto Chika Chikattsu.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:Konomi Kohara - Chikatto Chika Chikattsu.jpg
#BPM:360
#GAP:14157
R 0 6 8 Yo
R 8 3 8 i,
R 16 6 8 yo
R 24 3 8 i,
R 32 10 8 don
R 44 3 8 da,
G 48 15 8 YO!
- 71 216
: 227 6 9 Shu
: 234 4 7 chi
: 239 4 4 in
: 247 2 4 ga
: 251 3 4 ku
: 255 3 0 e
: 259 4 2 n
- 271
: 291 6 9 Shuu
: 299 3 7 chi
: 303 2 7 no
: 307 6 4 ji
: 315 3 0 ji
: 320 5 2 tsu
- 335
: 356 6 9 Min
: 363 3 7 na
: 368 2 7 a
: 372 3 4 ko
: 376 2 4 ga
: 379 2 2 re
: 383 3 0 no
R 388 6 2 sei
R 396 2 2 to
R 399 10 14 kai
- 415
R 421 2 6 Poku
R 429 2 6 poku
R 437 2 6 poku
R 445 2 6 poku
R 453 2 6 poku
R 461 2 6 poku
R 469 2 13 po
- 479
: 486 6 9 Kai
: 493 7 7 chou
: 501 3 4 to
: 505 3 4 Ka
: 509 2 2 gu
: 513 3 0 ya
: 518 6 2 -san
- 543
: 549 3 9 I
: 553 3 9 shi
: 558 3 7 ga
: 562 3 7 mi
: 566 5 4 -kun
: 574 3 4 to
: 578 2 2 sho
: 582 2 2 ki
: 585 3 0 no
R 590 2 12 Chi
R 594 8 14 ka
- 607
: 615 6 9 Go
: 622 3 7 ru
: 626 4 4 den
: 634 4 4 men
: 642 4 0 ba
: 647 6 2 ~
: 655 3 0 to
: 660 5 2 o
: 667 3 2 mo
: 671 3 2 i
: 675 2 2 ma
: 679 4 4 sen
* 687 18 2 ka
* 706 4 4 ~?
- 711
R 712 1 4 Sho
R 714 1 4 ki
R 716 1 4 no
R 718 2 4 Chi
R 721 2 4 ka,
R 729 1 4 sho
R 731 1 4 ki
R 733 1 4 no
R 735 2 4 Chi
R 738 2 4 ka,
G 745 18 4 Ra!
- 767
: 777 3 -3 Mi
: 781 3 -3 da
: 785 3 4 re
: 789 3 4 ta
: 793 3 2 ku
: 797 3 2 ni
: 801 3 4 de
: 805 3 4 i
: 809 3 4 ki
: 813 3 5 ru
: 817 3 5 wa
: 821 2 7 ta
: 825 3 5 shi
: 829 3 4 ta
: 833 3 2 chi
- 839
: 841 3 -3 Da
: 845 3 -3 re
: 849 3 4 mo
: 853 3 4 ga
: 857 3 2 ho
: 861 3 2 n
: 865 3 4 ne
: 873 3 2 ka
: 877 3 2 ku
: 881 3 4 shi
: 885 3 4 te
: 889 3 2 ru
: 893 3 0 ke
: 897 3 -1 do
- 903
: 906 3 -3 Don
: 914 3 4 na
: 918 3 4 mo
: 922 3 2 n
: 926 3 2 da
: 930 3 4 i
: 934 3 4 mo
: 938 3 5 ra
: 942 3 5 bu
: 946 3 5 ta
: 950 3 7 n
: 954 7 5 tei
G 963 3 4 Chi
G 966 3 0 ka
G 970 11 16 ga
- 983
: 991 5 0 Kai
: 998 4 4 ke
: 1003 5 2 tsu
: 1011 3 2 su
: 1015 2 4 ru
: 1019 14 2 wa
- 1034
F 1035 4 2 I
F 1043 5 2 Q
F 1051 4 2 san
F 1056 2 2 de
F 1059 3 2 mo
F 1065 3 2 ma
F 1069 2 2 ka
F 1072 2 2 se
F 1075 3 2 na
F 1079 9 2 sai!
- 1095
: 1097 5 9 Shu
: 1104 2 9 ki
: 1108 2 7 shu
: 1112 2 7 ki
: 1116 2 9 sho
: 1120 2 9 ki
: 1124 2 7 sho
: 1128 2 7 ki
: 1132 2 9 sho
: 1136 2 9 ki
: 1141 5 7 se
: 1149 3 9 ttei
- 1157
: 1162 5 9 U
: 1169 2 9 ka
: 1173 2 7 u
: 1177 2 7 ka
: 1181 2 4 shi
: 1185 2 4 te
: 1189 2 2 ta
: 1193 2 0 ra
: 1197 2 4 su
: 1201 2 4 gu
R 1205 2 2 so
R 1209 2 0 tsu
R 1213 5 2 gyou
- 1219
: 1226 5 9 Chu
: 1233 2 9 ki
: 1237 2 7 chu
: 1241 2 7 ki
: 1245 2 9 do
: 1249 2 9 ki
: 1253 2 7 do
: 1257 2 7 ki
G 1261 4 5 foo
G 1267 4 9 chun
G 1273 3 11 te
G 1277 8 9 raa
- 1287
: 1294 1 5 I
: 1296 1 5 tsu
: 1298 2 5 da
: 1302 2 5 tte
: 1311 1 7 da
: 1313 1 7 re
: 1315 2 7 da
: 1318 2 7 tte
: 1322 2 7 ko
: 1327 2 9 i
: 1331 2 9 shi
: 1335 2 9 ta
: 1339 2 9 ra
* 1343 7 7 hi
* 1351 7 11 ro
* 1359 21 9 in
- 1383
: 1391 2 9 Chi
: 1395 2 7 ka
: 1399 3 4 ra
: 1403 2 2 no
: 1407 2 7 ka
: 1411 3 2 ga
: 1415 3 4 ri
: 1419 3 4 ka
: 1423 3 7 ga
: 1427 3 4 ya
: 1431 3 7 ku
: 1435 3 11 no
: 1439 4 9 da
- 1446
R 1456 3 7 Chi
R 1460 3 7 ka
R 1468 2 7 tto
R 1472 3 7 Chi
R 1476 3 7 ka
R 1484 2 7 tto
R 1488 3 7 Chi
R 1492 3 7 ka
R 1496 3 7 Chi
R 1500 8 7 ka
- 1511 1607
: 1615 3 9 Shu
: 1622 2 9 ki
: 1626 2 7 shu
: 1630 2 7 ki
: 1634 2 9 sho
: 1638 2 9 ki
: 1642 2 7 sho
: 1646 2 7 ki
- 1655 1671
: 1679 3 9 Chu
: 1686 2 9 ki
: 1690 2 7 chu
: 1694 2 7 ki
: 1698 2 9 do
: 1702 2 9 ki
: 1706 2 7 do
: 1710 2 7 ki
- 1719 1734
: 1743 3 9 Shu
: 1751 2 9 ki
: 1755 2 7 shu
: 1759 2 7 ki
: 1763 2 9 sho
: 1767 2 9 ki
: 1771 2 7 sho
: 1775 2 7 ki
: 1779 2 9 chu
: 1783 2 9 ki
: 1787 2 7 chu
: 1791 2 7 ki
R 1795 2 9 do
R 1799 2 9 ki
R 1803 2 7 do
R 1807 2 7 ki
- 1815 1823
F 1831 2 1 Mo
F 1834 2 1 ri
F 1837 1 1 e
F 1839 2 1 o
F 1843 3 1 kae
F 1847 2 1 ri
E
                

Release date: 2019-03-16

Downloads: 86

Artist: Konomi Kohara

Has gold notesHas rap notes